0
CONFIGURACIÓ
0 Configuració.
1 De la història recent.

1


····························································

DE LA HISTÒRIA RECENT

····························································


  

LLAÇOS
Un dia, nascuda espontàniament,
va córrer per les xarxes
una iniciativa popular.

Es volia fer palesa la disconformitat
amb les conseqüències que va desfermar
un dictamen judicial
molt sospitós  d’estar vinculat
als interessos d’una ideologia política
i no pas al sentit de la justícia.

La iniciativa era crear un impacte visual,
que denunciés el fet i la disconformitat.
Seria sense paraules ni grafies,
tan sols una forma i un color:
la forma un llaç, el color el groc.

La ciutadania coincident amb la disconformitat
omplien d’aquells símbols al·legòrics
els seus pobles, vil·les i ciutats.
La visió tenia un aire pacient i decoratiu alhora,
un constructiu senyal de disconformitat.

Però, havent-se expandit la idea arreu,
com ja s’ha fet habitual,
l’esperit reaccionari,
com si hagués vist l’obra del diable
va arrencar bel·ligerant
contra aquella iniciativa.
els poders fàctics, civils i oficials,
van donar recolzament i altaveu
a aquella carcúndia que es desespera
quan flaira oratges de progrés i llibertat.

Un jove polític, obcecat i arrogant
va acabdillar la campanya de demolició
contra una expressió callada i amable.
Aquell home va arengar als seus seguidors
cridant-los a arrancar aquells signes grocs,
tot encapçalant ell, personalment,
la primera d’aquelles accions.

Seguint les directrius del seu ideòleg
es van organitzar unes falanges de persones
viatjant de nit per diferents itineraris del territori.
En autocar arribaven a un poble o ciutat
i, a cara coberta, arrancaven els “perillosos” missatges.

A l’endemà però, a plena llum
i amb la cara descoberta, els llaços eren restituïts.
Malauradament en alguna acció nocturna
hi van haver enfrontaments:
era l’objectiu de l’arrogant polític,
per crear confusió i acusar a “l’enemic”
de crear aldarulls i desordre públic.

No és ni casual ni atzarós, és el resultat
de dues idiosincràsies diferents:
una té una idea pacífica i constructiva,
l’altra respon amb una acció innoble i destructiva.Juliol de 2018.

 
LLEIALTAT
Sense rubor,
sense torbament,
sense prejudicis.
Amb gosadia,
amb ínfules,
amb altivesa.
Seguint amb la idiosincràsia,
la de sempre,
la que us fa creure
estar per sobre de tot,
ser la baula predilecta
de la Divinitat
per comunicar-se amb els humans.
Ser portadors de la raó,
de la veritat absoluta,
de la infal·libilitat.

No cal citar cap frase lapidària
de les que conformen
la vostra història. Extraient-les
i lligant-les en forma de reguitzell
donen la clau per entendre
la vostra idiosincràsia.

Encara avui, quan parleu
feu sentir la veu medieval,
la veu de reis o senyors
dirigint-se als seus vassalls,
la veu d’històries de cavalleries.

Demaneu lealtad,
com aquells avantpassats ho feien,
ara la demaneu vosaltres,
però, mai! La vostra no doneu pas.
Potser perquè no donant-la,
un dia no es podrà dir que l’heu trencat?

Estatuts d’autonomia,
corredors de la Mediterrània,
lleis de dependència...
Aquests són temes d’un llarg llistat
que no són qüestions de promeses,
són qüestions de lealtad!!!Juliol de 2018.